Sobre el DESK-UNI

 

El DESK-UNI és un projecte que consisteix en fer un seguiment anual al llarg del temps de la comunitat de persones treballadores i l’estudiantat dels graus universitaris de la Facultat de Ciències de la Salut i la Facultat de Ciències Socials que s’imparteixen al Campus UManresa, per tal d’analitzar-ne el comportament o altres aspectes rellevants que poden afectar diferents aspectes socials de la seva vida, la seva educació o la seva salut. En el cas de les persones joves, l’etapa universitària és un període on els hàbits de salut dels estudiants són molt susceptibles, ja que es produeixen canvis vitals significatius com pot ser anar a viure fora de casa o independitzar-se. Durant aquest període, s’adopten molts hàbits que poden ser perjudicials per a la salut, com portar una mala dieta, falta d’activitat física o consum de substàncies addictives. Els factors que poden explicar aquests hàbits de salut poden estar relacionats tant amb aspectes individuals com amb aspectes contextuals. La majoria dels estudis actuals sobre desigualtats en salut i/o comportaments de salut son de disseny transversal. Per tal de realitzar un seguiment de la població universitària es planteja realitzar un estudi de cohorts. Per això, el DESK-UNI té l’objectiu de conèixer quins són els comportaments i necessitats relacionats amb la salut, així com els factors que determinen la salut, en l’estudiantat universitari i les persones treballadores al Campus UManresa de la UVic-UCC. Les dades recollides permeten fer un diagnòstic a partir del qual dissenyar i implementar accions de prevenció i promoció de la salut dirigides a tota la comunitat universitària.  

La DESK-UNI consta de dues vessants i per a cada una s’administra una enquesta diferent: una va dirigida a l’estudiantat universitari que cursa alguns dels graus que s’imparteixen al Campus UManresa (Infermeria, Fisioteràpia, Podologia, Logopèdia, ADE i Educació Infantil); i una altra a la comunitat treballadora del Campus UManresa (Personal d’Administració i Serveis -PAS- i Personal Docent i Investigador -PDI-). 

Formar part de la DESK-UNI implica respondre un qüestionari confidencial que es passa anualment al Campus UManresa. Les dades es tracten sempre de forma estadísticament agregada de tal manera que serviran per veure la realitat i les necessitats de les persones que formen part de la comunitat del campus. En cap cas s’analitzaran les dades de forma individual, i les dades seran sempre tractades anònimament. L’estudi ha estat aprovat pel comitè d’ètica de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya. 

Aquesta informació permetrà a la universitat detectar necessitats i actius de salut en la comunitat universitària, i fer un diagnòstic sobre la situació de salut.  Disposar d’aquestes dades permetrà que es posin en marxa els programes de promoció de la salut que millor s’adaptin a les necessitats tant de l’estudiantat com de la comunitat de persones treballadores a la universitat, per tal de millorar la seva salut i benestar.  

Amb la finalitat de difondre les dades entre la comunitat universitària i que tothom pugui conèixer la situació actual sobre els comportaments i necessitats relacionats amb la salut identificades, es realitzarà un informe amb els resultats genèrics obtinguts, diferenciant entre l’estudiantat i les persones treballadores de la universitat. També es convocaran reunions de presentació de resultats per estudiants i personal treballador, on es convidarà a les persones a assistir-hi.