Sobre el DESKcohort

 

El DESKcohort és un projecte que consisteix en fer un seguiment al llarg del temps de les persones de 12 a 18 anys escolaritzades en centres educatius de la Catalunya Central per tal d’analitzar-ne el comportament o aspectes rellevants que poden afectar diferents aspectes socials de la seva vida, la seva educació o la seva salut. Les persones joves, en termes generals tenen uns comportaments en relació a la salut diferents al de les persones adultes, i hi ha poques dades per conèixer quines són les seves necessitats de salut amb el pas dels anys. Per això, el DESKcohort té l’objectiu de permetre conèixer quins són els comportaments i necessitats relacionats amb la salut, així com els factors que determinen la salut, en les persones joves del nostre territori al llarg del temps.

Aquest seguiment es durà a terme cada dos anys, a l’alumnat que cursa 2n i 4rt d’ESO, 2n de Batxillerat i de 2n de CFGM, de manera que a aquest alumnat se li farà un seguiment al llarg de cinc anys. Formar part del DESKcohort implica respondre un qüestionari confidencial que es passa al centre educatiu a 2n d’ESO, a 4t d’ESO i a 2n de batxillerat o de 2n de CFGM de forma bianual. Les dades es tracten sempre de forma estadística agregada de tal manera que serviran per veure les necessitats del territori. En cap cas s’analitzaran les dades de forma individual i per aquest motiu mai es podrà saber quina persona ha respost i què ha respost a cada una de les preguntes.

 Aquesta informació pot ser de gran utilitat per planificar, implementar i avaluar accions relacionades amb la salut pública, accions que contribuiran a posar en marxa polítiques per a la millora de la salut i per a la reducció de les desigualtats socials en salut. A més a més, també permetrà als centres educatius detectar necessitats de salut i així poder posar en marxa els programes que millor s’adaptin a les necessitats dels i les joves del seu centre, ja que se’ls proveirà amb un informe bianual amb els resultats genèrics obtinguts en el seu centre.