Bases de dades

 

En cas de voler realitzar un estudi emprant dades de DESKcohort. Cal posar-se en contacte amb deskcohort@umanresa.cat