Centres participants

 

La DESK-mini és tots els centres educatius que en formen part, ja que sense ells aquest projecte no seria possible. El Programa de detecció precoç de problemes de salut en escolars sofereix a totes les escoles de Manresa, de forma gratuïta i enguany hi han participat les següents: