Sobre el DESK-mini

 

El DESK-mini és un projecte que permet conèixer els hàbits i comportaments de salut o altres factors rellevants que poden afectar diferents aspectes socials de la seva vida, la seva educació o la seva salut, de les persones de 4rt de primària escolaritzades a Manresa. Els comportaments de salut s’adquireixen a edats primerenques i persisteixen en la transició cap a l’adolescència i l’adultesa, podent inclús mantenir-se al llarg de la vida d’una persona. L’adopció dels hàbits de salut en la infantesa està influenciada per la família, l’escola, els amics i els mitjans de comunicació, entre d’altres. Conèixer quines son les necessitats de salut dels nens i nenes permet dissenyar accions de promoció de la salut dirigides a forjar uns estils de vida saludables.  Per això, la DESK-mini té l’objectiu de conèixer quins són els comportaments i necessitats relacionats amb la salut, així com els factors que determinen la salut, en els i les infants de Manresa. 

Formar part de la DESK-mini implica respondre un qüestionari confidencial sobre hàbits de salut als nens i nenes de 4rt de primària que es desplacen a la CU+ per fer la exploració especifica de fisioteràpia. El qüestionari és confidencial i es respon mitjançant una tauleta tàctil amb connexió a internet. Les dades es tracten sempre de forma estadística agregada de tal manera que serviran per veure les necessitats del territori. En cap cas s’analitzaran les dades de forma individual i per aquest motiu mai es podrà saber quina persona ha respost i què ha respost a cada una de les preguntes. 

Aquesta informació pot ser de gran utilitat per planificar, implementar i avaluar accions relacionades amb la salut pública, accions que contribuiran a posar en marxa polítiques per a la millora de la salut i per a la reducció de les desigualtats socials en salut.  A més a més, també permetrà poder posar en marxa els programes que millor s’adaptin a les necessitats dels i les infants de Manresa, ja que l’Ajuntament de Manresa rebrà els resultats genèrics obtinguts del conjunt de persones participants.