Metodologia

 

El disseny de l’estudi consisteix en una mostra transversal de persones escolaritzades a Manresa que cursen estudis de 4rt de primària i acudeixen a la CU+ per realitzar una exploració específica de fisioteràpia. L’àmbit d’estudi és la CU+, lloc on s’administra el qüestionari. A la ciutat de Manresa consten 21 escoles on s’imparteix Educació Infantil i Primària, 13 centres de titularitat pública i 8 de titularitat privada o concertada. 

El qüestionari utilitzat té en compte aspectes relacionats amb la salut i els seus determinants: salut física i son;  estat d’ànim i sentiments; família i temps lliure; clima escolar; alimentació; activitat física; ús de televisió i videojocs. El qüestionari ha estat dissenyat a partir d’altres qüestionaris similars que permeten la comparabilitat dels resultats obtinguts. Els diferents qüestionaris que s’han utilitzat per formar les preguntes són els següents:  

  • Qüestionari KIDS SCREEN-27. 
  • Qüestionari sobre alimentació del Projecte de Prevenció de l’Obesitat Infantil en Escolars de Barcelona (POIBA) de l’Agència de Salut Pública de Barcelona.  
  • Qüestionari sobre activitat física del Projecte de Prevenció de l’Obesitat Infantil en Escolars de Barcelona (POIBA) de l’Agència de Salut Pública de Barcelona.  

El qüestionari és informatitzat i administrat per les persones a càrrec del PDP a les instal·lacions de la CU+. Es respon mitjançant unes tauletes tàctils amb connexió a internet i la seva duració és d’uns 30 minuts aproximadament.